Klostervangen har to stuer til vuggestuebørn. Stuen er børnenes base, og der er tilknyttet fast personale til begge stuer.

Vi tænker pædagogisk vuggestuen som én gruppe fordelt på to stuer. Det betyder, at mange pædagogiske aktiviteter foregår på tværs af stuerne i mindre grupper - og med deltagelse af personale fra hver stue. På den måde kan vi i højere grad tilgodese det enkelte barns behov ved at kunne sammensætte grupper, hvor børnene udviklingsmæssigt passer sammen.

Grundlæggende tænker vi hele dagen som læringsrum for de små børn - ikke ud fra tilfældigheder - men med en målrettet og reflekterende (didaktisk) praksis i fokus. Det er hverdagens daglige rutiner og samværet i gruppen, der inddrages pædagogisk.

Børnene deles i mindre aktivitets- lege- og tur/udegrupper.

Vi har et meget stort udeareal med motoriske udfordringer, "skov" og plads til leg, der "fylder". Vi tænker vores udeareal som et "rum", hvor der foregår pædagogiske aktiviteter på lige fod med, hvad der sker inde i huset,  så vi er meget ude hele året rundt - naturligvis tilpasset vuggestuebarnets alder.

Børnene har samling og spiser formiddagsmad på deres stuer kl. 9, frokost kl. 11 og eftermiddagsmad ca. 14.15.

Efter frokost sover de fleste børn til middag. Mindre børn kan have en anden soverytme, og den tilpasser vi os efter