Børnene er inddelt i 2 basisgrupper med 2 pædagoger og en medhjælper el.  en pædagogstuderende i hver gruppe. I gruppen spises formiddagsmad og frokost. Formiddagsmaden er også "samling" ca. kl. 9, hvor der bl.a. tales om, hvad hver enkelt barn skal lave om formiddagen. Mandag og fredag er samlingen lidt længere, da vi arbejder med Fri for Mobberi, herunder børnemassage den ene dag(børnene masserer hinanden).

Barnet kan være i turgruppe, aktivitetsgruppe eller legegruppe. Til legegruppen er også tilknyttet en voksen, der kan servicerelegene/holde dem i live og hjælpe ud og ind, hvor der måtte være behov for det. Det er på forhånd planlagt, hvilke børn der skal i hvilke grupper hver dag. Grupperne kan sammensættes ud fra forskellig fokus fx alder, køn, udviklingsniveau, venskaber - eller et ønske fra pædagoger om at bryde dårlige mønstre mellem enkelte børn. Grupperne sammensættes på tværs af de 2 basisgrupper.

Fra september til maj har vi ligeledes en skolegruppe med en pædagog tilknyttet.

Alle grupper ser vi som læringsrum, der på hver deres måde er vigtige for børnene.

Vi bestræber at der er differentierede aktiviteter både voksen og børneinitierede over hele dagen. 

Eftermiddagsmad ca. 14.15-14.30 er som "café", dvs der sidder en voksne ved bordet, og børnene tilbydes mad og drikke. Så kan de komme, når de er parate i forhold til den leg, de måtte være i gang med. Det er et meget bevidst valg, at det er sådan. Børn bliver afbrudt rigtig mange gange i løbet af en dag. Mange børn har svært ved fordybelse. Vi prøver derfor at skabe rammer, der giver mulighed for fordybelse i "den store leg".

Vi har et meget stort udeareal med motoriske udfordringer, "skov" og plads til leg, der "fylder". Vi tænker vores udeareal som et "rum", hvor der foregår pædagogiske aktiviteter på lige fod med, hvad der sker inde i huset, så vi er meget ude hele året rundt.