I Klostervangen arbejder vi ud fra den "Den styrkede læreplan". Vi har barnet og fællesskabet i fokus. og vi udvikler læringsmiljøer efter børnenes udvikling. 

Vi er et mindre hus der ligger i hjertet af Hillerød og meget tæt på Slottet og skøn natur. 

Vi arbejder med at skabe sammenhænge for børnene og ser derfor os selv som et helt hus. Børnene skal kende alle de voksne og alle voksne skal kende alle børn. 

Dagtilbudsrådet afholder forældrekaffe og andre arrangementer for at skabe et godt fundament for at godt samarbejde forældre og børnehus imellem. 

Vi ser os selv som en del af et fællesskab og regner også med at I som familie byder ind med det I kan.

Vi afholder samtaler løbende efter behov. Ved første samtale deltager, udover dit barns pædagog, daglig leder Sanne Hansen, for at sikre at alle har hilst på hinanden. 

Som barn eller voksen i Klostervangen kan du være sikker på at der er god stemning, masser af gode grin og høj faglighed hver dag.

I klostervangen har vi 5 grundværdier:

  • Barnets er et individ i et fællesskab
  • Respekt for andre mennesker og deres forskellighed
  • Empati for andre
  • Åbenhed og nysgerrighed på sig selv og andre
  • Humor