I Klostervangen har forældre ansvar for, at deres børn får vasket hænder, når de møder i institutionen og inden, de går hjem